ลบ Kedi RAT from Firefox

เอาออก Kedi RAT ในเพียงไม่กี่ขั้นตอน

ทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่อ Kedi RAT
0x8024801B WU_E_DS_SCHEMAMISMATCH The schema of the current data store and the schema of a table in a backup XML document do not match., 0x000000AC, 0x8024400E WU_E_PT_SOAP_SERVER Same as SOAP_E_SERVER – The SOAP message could not be processed due to a server error; resend later., 0x8024800F WU_E_DS_STOREFILELOCKED The data store could not be initialized because it was locked by another process., 0x00000055, 0x80243FFE WU_E_WUCLTUI_UNSUPPORTED_VERSION Unsupported version of WU client UI exported functions., Error 0xC1900101 – 0x20017, 0x8024A004 WU_E_AU_PAUSED Automatic Updates was unable to process incoming requests because it was paused., Error 0x80070003 – 0x20007, 0x0000003E, 0x00000104, 0x80248000 WU_E_DS_SHUTDOWN An operation failed because Windows Update Agent is shutting down., 0x0000012C, 0x0000004A
Read more…

Fastnewstream.com ถอนการติดตั้ง: ขั้นตอนที่สองอย่างรวดเร็ว กำจัด Fastnewstream.com อย่างสมบูรณ์

เอาออก Fastnewstream.com ในการคลิกง่าย

เบราว์เซอร์ที่ติดเชื้อโดย Fastnewstream.com

Chrome Versions Chrome 49.0.2623, Chrome 48.0.2564, Chrome 54.0.2840, Chrome 58.0.3026.0, Chrome 56.0.2924, Chrome 57.0.2987, Chrome 53.0.2785, Chrome 52.0.2743, Chrome 50.0.2661, Chrome 55.0.2883, Chrome 58.0, Chrome 51.0.2704
Internet Explorer Versions Internet Explorer 8-8.00.7000.00000, IE 7:7.00.6000.16441, IE 7:7.00.6000.16386, Internet Explorer 8-8.00.6001.18372, Internet Explorer 8-8.00.6001.18241, IE 8:8.00.6001.18372, Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, IE 8:8.00.6001.18241, IE 10:10.0.9200.16384, IE 8:8.00.7000.00000
Mozilla Versions Mozilla Firefox:38.0.5, Mozilla Firefox:41.0.2, Mozilla Firefox:50, Mozilla:45.3.0, Mozilla Firefox:49.0.2, Mozilla Firefox:45.6.0, Mozilla Firefox:40.0.3, Mozilla:41, Mozilla:50.0.1, Mozilla:43.0.4, Mozilla Firefox:43, Mozilla:45.6.0, Mozilla:38.1.0, Mozilla:43.0.2, Mozilla Firefox:47.0.1, Mozilla:48

Read more…

แนวทางที่สอง ถอนการติดตั้ง Shalledinition.club

เคล็ดลับสอง เอาออก Shalledinition.club

อื่น ๆ ที่ติดเชื้อไฟล์ dll เนื่องจากสอง Shalledinition.club
lpk.dll 5.1.2600.5512, msdaora.dll 2.70.7713.0, CbsProvider.dll 6.1.7601.17514, cdfview.dll 6.0.2600.0, msprivs.dll 5.1.2600.5512, msadomd.dll 2.70.7713.0, wbhstipm.dll 7.0.6000.16386, winsrv.dll 6.0.6000.20544, dmconfig.dll 0, wmicmiplugin.dll 6.0.6001.22791, OpcServices.dll 7.0.6002.18392, pautoenr.dll 0
Read more…

การลบ Predictiondexchange.com ด้วยมือ

ลบ Predictiondexchange.com from Windows XP

ข้อผิดพลาดอื่น ๆ สาเหตุโสม Predictiondexchange.com
0x00000033, 0x80240020 WU_E_NO_INTERACTIVE_USER Operation did not complete because there is no logged-on interactive user., Error 0xC000021A, 0x00000109, 0x1000008E, 0x80248013 WU_E_DS_DUPLICATEUPDATEID The server sent the same update to the client with two different revision IDs., 0x00000006, 0x00000079, 0x80248002 WU_E_DS_INVALID The current and expected states of the data store do not match., 0x80240FFF WU_E_UNEXPECTED An operation failed due to reasons not covered by another error code., 0x000000D2, 0x00000108, 0x80242017 WU_E_UH_NEW_SERVICING_STACK_REQUIRED The OS servicing stack must be updated before this update is downloaded or installed., 0x80248001 WU_E_DS_INUSE An operation failed because the data store was in use.
Read more…

ช่วยสอง ถอนการติดตั้ง Uniquecaptcha.com

ลบ Uniquecaptcha.com ทันที

เบราว์เซอร์เหล่านี้รวมทั้งยังมีการติดเชื้อโดยkeyword}}H

Chrome Versions Chrome 57.0.2987, Chrome 48.0.2564, Chrome 53.0.2785, Chrome 52.0.2743, Chrome 55.0.2883, Chrome 50.0.2661, Chrome 56.0.2924, Chrome 58.0, Chrome 54.0.2840, Chrome 51.0.2704, Chrome 49.0.2623, Chrome 58.0.3026.0
Internet Explorer Versions Internet Explorer 8-8.00.6001.18702, IE 7:7.00.6000.16441, IE 10:10.0.9200.16384, IE 8:8.00.6001.17184, IE 9:9.0.8112.16421, IE 10:10.0.8400.00000, IE 8:8.00.6001.18372, Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, Internet Explorer 10-10.0.8250.00000, Internet Explorer 7-7.00.5730.1300, Internet Explorer 10-10.0.8400.00000, Internet Explorer 7-7.00.6001.1800, Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, IE 8:8.00.6001.18241, IE 9:9.0.8080.16413, Internet Explorer 8-8.00.7000.00000, IE 7:7.00.6000.16386, Internet Explorer 8-8.00.6001.18241
Mozilla Versions Mozilla Firefox:38.3.0, Mozilla Firefox:45.0.1, Mozilla Firefox:38.0.1, Mozilla Firefox:44, Mozilla:47, Mozilla:38.2.1, Mozilla Firefox:38.1.0, Mozilla Firefox:49, Mozilla:45.3.0

Read more…

วิธีที่ดีที่สุด ลบ Click.mobilethingworld.com

ลบ Click.mobilethingworld.com from Windows 2000 : จับกุม Click.mobilethingworld.com

Click.mobilethingworld.com ไฟล์ dll ติดเชื้อ disse
Microsoft.MediaCenter.UI.dll 6.0.6001.18322, cic.dll 5.2.3790.4136, RpcDiag.dll 6.0.6000.16386, Mcx2Dvcs.ni.dll 6.0.6001.18000, wpd_ci.dll 6.1.7600.16385, ehRecObj.dll 6.1.7601.17514, basecsp.dll 6.1.7600.16385, Microsoft.VisualBasic.Vsa.dll 8.0.50727.4016, winmm.dll 5.1.2600.0, defaultlocationcpl.dll 6.1.7600.16385, win32spl.dll 6.0.6000.16728, iprestr.dll 7.0.6001.18000, loghours.dll 6.0.6000.16386, msoert2.dll 6.0.2900.2180, iissyspr.dll 7.0.6000.16386
Read more…

เคล็ดลับสำหรับ การลบ Search.hmyemailcenter.co from Windows 7

การลบ Search.hmyemailcenter.co ประสบความสำเร็จ

เบราว์เซอร์เหล่านี้รวมทั้งยังมีการติดเชื้อโดยkeyword}}H

Chrome Versions Chrome 49.0.2623, Chrome 58.0, Chrome 58.0.3026.0, Chrome 51.0.2704, Chrome 50.0.2661, Chrome 57.0.2987, Chrome 55.0.2883, Chrome 56.0.2924, Chrome 54.0.2840, Chrome 48.0.2564, Chrome 53.0.2785, Chrome 52.0.2743
Internet Explorer Versions IE 8:8.00.6001.18372, Internet Explorer 8-8.00.7000.00000, IE 9:9.0.8080.16413, Internet Explorer 8-8.00.6001.18241, IE 10:10.0.8400.00000, IE 8:8.00.7600.16385, IE 7:7.00.6001.1800, IE 10:10.0.9200.16384, Internet Explorer 7-7.00.6001.1800, Internet Explorer 8-8.00.6001.17184, Internet Explorer 8-8.00.7600.16385, Internet Explorer 7-7.00.6000.16386, IE 8:8.00.6001.18241, IE 8:8.00.7000.00000, IE 10:10.0.8250.00000, Internet Explorer 10:10.0.9200.16384, IE 8:8.00.6001.17184, IE 9:9.0.8112.16421
Mozilla Versions Mozilla:49.0.2, Mozilla Firefox:43.0.2, Mozilla Firefox:40.0.3, Mozilla:38.0.5, Mozilla Firefox:38.4.0, Mozilla:49.0.1, Mozilla Firefox:45.4.0, Mozilla:38.0.1, Mozilla Firefox:45.0.1, Mozilla:38, Mozilla Firefox:39, Mozilla:51, Mozilla Firefox:42

Read more…

แนวทางที่สอง ลบ My Inbox Helper

ช่วยสอง ถอนการติดตั้ง My Inbox Helper from Windows 7

My Inbox Helper ไฟล์ dll ติดเชื้อ disse
NlsLexicons004e.dll 6.0.6000.16710, msdatl3.dll 6.1.7600.16385, msobjs.dll 6.0.6001.18000, cdm.dll 5.4.3630.1106, wmpcm.dll 11.0.6000.6324, dpnaddr.dll 0, ps5ui.dll 0.3.6000.16386, NlsData002a.dll 6.1.7600.16385, custsat.dll 1.0.18.1900, wpdwcn.dll 6.1.7601.17514, EncDec.dll 6.6.6000.16386, authz.dll 0, mqlogmgr.dll 2001.12.6931.18000, SPInf.dll 6.1.7600.16385, mqrtdep.dll 5.1.0.1110, ddraw.dll 6.1.7600.16385, winhttp.dll 5.1.2600.2180, dmdskmgr.dll 0, migism.dll 5.1.2600.5512
Read more…

ขั้นตอนที่สองอย่างรวดเร็ว ลบ Search.hdownloadmyinboxhelper.com from Internet Explorer

ขั้นตอนในการ ลบ Search.hdownloadmyinboxhelper.com

ต่อไปนี้เบราว์เซอร์ที่ติดเชื้อโดย Search.hdownloadmyinboxhelper.com

Chrome Versions Chrome 58.0.3026.0, Chrome 53.0.2785, Chrome 48.0.2564, Chrome 49.0.2623, Chrome 57.0.2987, Chrome 58.0, Chrome 50.0.2661, Chrome 51.0.2704, Chrome 55.0.2883, Chrome 52.0.2743, Chrome 56.0.2924, Chrome 54.0.2840
Internet Explorer Versions IE 7:7.00.6001.1800, Internet Explorer 8-8.00.7600.16385, Internet Explorer 9-9.0.8112.16421, Internet Explorer 8-8.00.6001.17184, Internet Explorer 10-10.0.8400.00000, Internet Explorer 8-8.00.6001.18241, Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, Internet Explorer 8-8.00.7000.00000, Internet Explorer 9-9.0.8080.16413, Internet Explorer 7-7.00.6000.16386, IE 8:8.00.7600.16385, IE 7:7.00.6000.16441, IE 9:9.0.8112.16421, Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, Internet Explorer 8-8.00.6001.18372
Mozilla Versions Mozilla:44.0.1, Mozilla Firefox:45.4.0, Mozilla Firefox:44.0.2, Mozilla Firefox:41.0.1, Mozilla:45.2.0, Mozilla:38.0.5, Mozilla Firefox:43.0.2, Mozilla:38.2.1, Mozilla Firefox:40.0.2, Mozilla Firefox:38.1.1, Mozilla:45.3.0, Mozilla:51, Mozilla Firefox:45.0.2, Mozilla:46, Mozilla Firefox:38.5.1

Read more…

ลบ (888) 232-2734 Pop-up from Chrome : ขจัด (888) 232-2734 Pop-up

การลบ (888) 232-2734 Pop-up อย่างง่ายดาย

(888) 232-2734 Pop-up เป็นความรับผิดชอบในการติดไวรัสเบราว์เซอร์ต่อไปนี้

Chrome Versions Chrome 57.0.2987, Chrome 49.0.2623, Chrome 55.0.2883, Chrome 58.0, Chrome 58.0.3026.0, Chrome 56.0.2924, Chrome 48.0.2564, Chrome 54.0.2840, Chrome 53.0.2785, Chrome 51.0.2704, Chrome 50.0.2661, Chrome 52.0.2743
Internet Explorer Versions IE 8:8.00.6001.18241, Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, IE 7:7.00.6000.16441, Internet Explorer 7-7.00.6000.16386, IE 10:10.0.8250.00000, IE 8:8.00.6001.18372, Internet Explorer 8-8.00.6001.18372, IE 8:8.00.7000.00000, IE 8:8.00.6001.18702, IE 7:7.00.5730.1300, Internet Explorer 8-8.00.6001.18702, Internet Explorer 10-10.0.8250.00000, Internet Explorer 7-7.00.6001.1800, IE 10:10.0.9200.16384, Internet Explorer 10-10.0.8400.00000, Internet Explorer 10:10.0.9200.16384, Internet Explorer 8-8.00.6001.18241
Mozilla Versions Mozilla:49.0.1, Mozilla:49.0.2, Mozilla Firefox:39, Mozilla Firefox:43.0.1, Mozilla:38.3.0, Mozilla:38.2.0, Mozilla Firefox:45.1.1, Mozilla Firefox:45.3.0, Mozilla Firefox:49.0.2

Read more…