ดาวน์โหลดฟรี

รุ่นดาวน์โหลดฟรีของ วินโดวส์ สแกนเนอร์ได้รับการติดฉลากว่าเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะความสามารถในการ ตกแต่ง ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีตำแหน่งแน่นอนของการติดเชื้อมัลแวร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบของตน แต่เพื่อขจัดภัยคุกคามที่ตรวจพบผู้ใช้จะต้อง เพื่อให้การซื้อเวอร์ชันที่ได้รับอนุญาต